dịch vụ kế toán thuế hà nội

BẢNG KÊ MUA HÀNG (MẪU SỐ 06 – VT)

 1.Mục đích

Là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, htanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hóa… giái trị vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ kê khai trong bagnr kê này không được khấu trừ thuế GTGT.

trường hợp mua vật tư, hàng hóa,… của người bán không có hóa đơn với khối lượng lớn để được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ thì phải lập “Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa đơn” (Mẫu số 04/GTGT) theo quy định của Luật thuê)

2.Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc bên trái của bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quý

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hagnf

Cột A,B,C,D: ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa

Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua

Cột 2: ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua

Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa đã mua (cột 3 = cột 1 x cột 2)

Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ, dụng cụ hàng hóa đã ghi trong Bảng

Các cột B,C , 1,2,3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống

Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần)

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người mua phải chuyển “Bảng kê mua hàng” cho giám đốc hoặc người được ủy quyển duỵet và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho ngừoi quản lý sử dụng

Liên 1: lưu, liên 2: chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ

Công ty kế toán Bảo An nhận làm Dịch vụ kế toán trọn gói, quyết toán thuế cho mọi loại hình doanh nghiệp. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ số Hotline của công ty để biết thêm thông tin chi tiết

Công ty kế toán Bảo An chúc các bạn thành công!

________________________________________
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ:
Công ty TNHH Dịch vụ và đào tạo Bảo An
Hotline : 0962.25.23.26 – 046.285.7367
A
dd 11 ngõ 2, Nguyễn Viết Xuân – Thanh Xuân – Hà Nội.
Email: ketoanthuebaoan@gmail.com
________________________________________

 

 

 

`