dịch vụ kế toán thuế hà nội

Báo cáo thuế là nghĩa vụ, là trách nhiệm của tất cả các Doanh nghiệp, các Công ty đang hoạt động.
Nhưng có những loại báo cáo thuế cần phải nộp hàng tháng và hàng quý thì cần phải nộp những báo cáo thuế nào
Công ty kế toán Bảo An sẽ giúp bạn liệt kê những loại báo cáo thuế cần phải nộp theo tháng và quý để giúp các bạn kế toán tiện theo dõi

1. Báo cáo Thuế GTGT hàng tháng:

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào – Mẫu 01 – 2 GTGT (nếu có phát sinh hóa đơn chứng từ)

+ Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV bán ra – Mẫu 01 – 1 GTGT (nếu có phát sinh hóa đơn chứng từ)

+ Tờ khai thuế GTGT- Mẫu  01 GTGT (luôn phải nộp cho dù không có phát sinh)

+ Bảng phân bổ thuế GTGT của HHDV mua vào được khấu trừ trong kỳ – Mẫu 01- 4A/GTGT (chỉ nộp khi doanh số bán ra của doanh nghiệp phát sinh đồng thời giữa chịu thuế và không chịu thuế GTGT)

+ Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT

+ Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT (nếu có)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có):

+ Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB

+ Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB

+ Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/

Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên:

+ Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%)

 

thue

2. Báo cáo thuế hàng quý :

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính- Mẫu 01A/TNDN hoặc 01B/TNDN (luôn phải nộp vào tháng cuối cùng của quý)

+ Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý (luôn phải nộp vào tháng cuối cùng của quý)- Sửa mẫu BC-26/HĐ với kỳ là quý.

Thời hạn nộp: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng của tháng tiếp theo đối với bản cứng và ngày 24 đối với nộp tờ khai qua mạng.

Dạy thực hành kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, không giới hạn thời gian thực hành. Mời các bạn xem thêm chi tiết tại: Học thực hành kế toán

 

`