dịch vụ kế toán thuế hà nội

Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu cách tạo một tập tin .bat và thêm lệnh in thư mục vào menu chuột phải

Tạo một tập tin .bat

Trong thư mục gốc ổ đĩa C: bạn tạo một tập tin có tên in_thu_muc.bat với nội dung như sau:

@echo off
dir %1 /o:g > c:\directory.txt
start /w notepad /p c:\directory.txt
del c:\directory.txt
exit

chia-se-kinh-nghiem

Chia sẻ kinh nghiệm

Thêm lệnh in thư mục vào menu chuột phải

  1. Nhấp đúp vào biểu tượng My Computer.
  2. Vào menu Tools > Folder Options.
  3. Chọn thẻ File Types, nhấp chọn mục File Folder.
  4. Nhấn nút Advanced sau đó nhấp New.
  5. Trong hộp kiểm Action, bạn gõ vào In nội dung thư mục (hay đoạn text bất kỳ nào đó).
  6. Trong hộp kiểm dưới mục Application used to perform action box, bạn gõ vào: type C:\in_thu_muc.bat, nhấp OK (xem hình 6.8).
  7. Nhấp OK hai lần và nhấp Close.

Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu hữu ích : Gia hạn mật khẩu vĩnh viễn và hiển thị các thiết bị ẩn

Công ty Kế toán Bảo An chuyên nhận làm dịch vụ báo cáo thuế, báo cáo tài chính và đào tạo kế toán tổng hợp chúc các bạn thành công!

`