dịch vụ kế toán thuế hà nội

Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 về luật quản lý thuế có quy định, tất cả những doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày theo mẫu 08-MST kèm theo thông tư.

Mời các bạn tham khảo thông tư 156/2013/TT-BTC theo đường dẫn: Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bảo An xin chia sẻ với các bạn kế toán mẫu 08-MST kèm theo thông tư 156/2013:

TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

 

Tên đơn vị/cá nhân:

Mã số thuế:

Địa chỉ trụ sở chính:

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:


 

Chỉ tiêu

 (1)

Thông tin đăng ký cũ

(2)

Thông tin đăng ký mới

(3)

I. Điều chỉnh thông tin

Các chỉ tiêu trên Tờ khai đăng ký thuế:

1. Tên chính thức
2. Địa chỉ trụ sở
3. Địa chỉ nhận thông báo thuế
4. Quyết định thành lập
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
6. Đăng ký xuất nhập khẩu
7. Ngành nghề kinh doanh chính
8. Vốn điều lệ
9. Ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh
10. Loại hình kinh tế
11. Hình thức hạch toán kế toán về kết quả kinh doanh
12. Năm tài chính
13. Thông tin về đơn vị chủ quản (cơ quan cấp trên trực tiếp)
14. Thông tin về người đại diện theo pháp luật
15. Các loại thuế phải nộp
16. Thông tin về các đơn vị có liên quan
17. Thông tin khác: Ghi rõ họ và tên, và số điện thoại liên lạc của Tổng giám đốc, Giám đốc,… và kế toán trưởng của doanh nghiệp.
18. Tình trạng trước khi tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp (nếu có)

…………

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 3: Địa chỉ nhận Thông báo thuế

 

 

II. Bổ sung thông tin tài khoản của người nộp thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 Lò Đúc-Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội

 

Số tài khoản:

01011122334455

Mở tại:…………

 

 

 

 

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương …     Khoản  …   

 

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn:

            – Cột (1): chỉ tiêu trên mỗi tờ khai đăng ký thuế

            – Cột (2): ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký thuế gần nhất

            – Cột (3): ghi chính xác chỉ tiêu muốn thay đổi

Để download mẫu 08/MST bản word, các bạn click theo đường dẫn dưới đây: To khai 08-MST Bo sung thong tin tai khoan NNT

Cùng bàn luận về mẫu 08 các thức nộp xử lý, và giải đáp thắc mắc tại đây: https://www.facebook.com/dichvuketoanbaoan/posts/506318686148226

Tags:mau 08 thong tu 156, tt156, mau 08-msmau 08 thong tu 156t thong tu 156, mẫu 08-mst thông tư 156, mau 08-mst theo thong tu 156, mau 08 theo thong tu 156, mẫu 08 theo thông tư 156, mau 08 tt 156, mẫu 08-mst theo thông tư 156,

`