dịch vụ kế toán thuế hà nội

Hóa đơn tiền mặt trên 20 triệu được tính vào chi phí

Bộ Tài chính khẳng định, các trường hợp hóa đơn trên 20 triệu, phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến 31/7/2014, thanh toán bằng tiền mặt vẫn được tính vào chi phí và được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về nguyên tắc, Luật Thuế TNDNNghị định số 218/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1/1/2014. Theo đó, các khoản mua vào có hóa đơn với tổng trị giá 20 triệu đồng/hóa đơn, kể từ ngày 1/1/2014 trở đi, phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính vào chi phí được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo thẩm quyền được giao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT- BTC, có hiệu lực thi hành từ 2/8/2014, với các quy định cụ thể hơn, có lợi hơn cho DN và có tính đến thực tế của DN,…

Trong đó, Thông tư 78/2014 (cuối điểm c, khoản 1, điều 6) có quy định: “Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ đã thanh toán bằng tiền mặt phát sinh trước thời điểm thông tư này có hiệu lực thi hành thì không phải điều chỉnh lại theo quy định tại Điểm này”.

Do đó, trường hợp các hóa đơn có tổng trị giá từ 20 triệu đồng/hóa đơn trở lên mà DN đã trót thanh toán bằng tiền mặt, trước ngày 2/8/2014, DN không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào ghi trên các hoá đơn này;

DN được tính vào chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế đối với tổng trị giá thanh toán ghi trên các hoá đơn này (bao gồm cả tiền thuế GTGT không được khai khấu trừ).

`