dịch vụ kế toán thuế hà nội

Hóa đơn, chứng từ, sổ sách

 • Hóa đơn tiền mặt trên 20 triệu được tính vào chi phí

  Hóa đơn tiền mặt trên 20 triệu được tính vào chi phí Bộ Tài chính khẳng định, các trường hợp hóa đơn trên 20 triệu, phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến 31/7/2014, thanh toán bằng tiền mặt vẫn được tính vào chi phí và được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về […]

  Đọc tiếp
 • Quy định về việc gạch chéo phần còn thừa trên hóa đơn Giá trị gia tăng

               TỔNG CỤC THUẾ                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                         Số: 10989 /CT-TTHT                        TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm  2013                V/v: Lập hóa đơn.    Kính gửi: Công ty TNHH WILO Việt […]

  Đọc tiếp
 • Hướng dẫn cách ghi hóa đơn giá trị gia tăng

  Lập hóa đơn giá trị gia tăng ghi lại nghiệp vụ kinh tế phát sinh là công việc kế toán phải làm ngay khi bán hàng hóa, dịch vụ  . (cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, […]

  Đọc tiếp
 • Download mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo thông tư 156/2013/TT-BTC

  Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 có quy định: Người nộp thuế đang áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nếu đáp ứng đủ các điều kiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo pháp luật về thuế GTGT hoặc người nộp thuế muốn chuyển […]

  Đọc tiếp
 • Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Mẫu số 11 – LĐTL)

  BẢNG PHÂN BỐ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI (MẪU SÔ 11 – LĐTL) best antivirus software for windows 7 1.Mục đích Dùng để tập hợp và phân bổ tiền lương, tiền công thực tế phải trả (gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp), bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu Tờ khai thuế GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

  CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG  (Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) [01] Kỳ tính thuế: Tháng ……….. năm ….. hoặc quý…… năm….. [02] Lần đầu […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu 01/KHBS Khai bổ sung hồ sơ khai thuế kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

    [01] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………….        [02] Mã số thuế:                             [03] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………. [04] Quận/huyện: ………………. [05] Tỉnh/thành phố: ………………………………………………….. [06] Điện thoại:…………..[07] Fax:……………………..[08] Email: ………………………………… [09] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………………      [10] Mã số thuế: […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu báo cáo phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro cho vay

  Mẫu biểu số 01 TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUY MÔ NHỎ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– BÁO CÁO Phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro cho vay trong hoạt động Quý … năm …. Đơn vị tính: […]

  Đọc tiếp
 • Download mẫu 08/MST thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng theo TT 156/2013/TT-BTC

  Thông tư 156/2013/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 về luật quản lý thuế có quy định, tất cả những doanh nghiệp có sự thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng bắt buộc phải đăng ký với Cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày theo mẫu 08-MST kèm theo thông tư. Mời […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu hợp đồng lao động

  Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. cheap rosetta stone software Theo quy định tại Điều 27 Bộ luật Lao động, hợp […]

  Đọc tiếp