dịch vụ kế toán thuế hà nội

Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu cách phân biệt thuế suất 0% và không chịu thuế GTGT

Đối tượng không chịu thuế GTGT  là những loại vật tư, hàng hoá dùng cho các lĩnh vực như:
Khuyến khích sản xuất nông nghiệp phát triển; Hỗ trợ tư liệu sản xuất trong nước không sản xuất được; Dịch vụ liên quan thiết thực, trực tiếp đến cuộc sống người dân và không mang tính kinh doanh; Liên quan đến nhân đạo…..
Thuế suất 0% là loại thuế áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình của doanh nghiệp chế xuất; hàng bán cho cửa hàng bán hàng miễn thuế; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ một số trường hợp khác

thue-gtgt-tncn-tndn

Thuế gtgt tncn tndn

Sự giống nhau giữa thuế suất 0% và ko chịu thuế là chủ thể không phải nộp một khoản tiền thuế. 

Điểm khác nhau giữa 2 loại thuế này là:

* Với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

– Cơ sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT không phải thực hiện nộp thuế GTGT.

– Cơ sở kinh doanh không được khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định mà phải tính vào nguyên giá tài sản cố định, giá trị nguyên vật liệu hoặc chi phí kinh doanh.

* Với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 0%:

– Vì vẫn thuộc đối tượng chịu thuế nên hàng tháng cở sở kinh doanh hàng hoá, dịch vụ phải kê khai và có nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ đúng hạn vào Ngân sách nhà nước.

– Được khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho việc sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế.

Công ty Kế toán Bảo An nhận làm dịch vụ kê khai thuế hàng tháng, dịch vụ kế toán trọn gói và đào tạo kế toán tổng hợp trên chứng từ sống chúc các bạn thành công!

`