dịch vụ kế toán thuế hà nội

Tổng cục thuế lại vừa phát hành phiên bản nâng cấp phần mềm hỗ trợ kê khai 3.2.2 thay thế cho phiên bản trước đó 1 tháng là HTKK 3.2.1.

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phần mền htkk 3.2.2 TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO: Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.2.2 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai mới.

phan mem htkk 3.2.2

Từ ngày ngày 26-3-2014 tổng cục thuế Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.2, và ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Để Download phiên bản HTKK 3.2.2 tại đây: http://www.mediafire.com/download/biw0x02fbbnifpr/HTKK_v3.2.2.rar

 

Hỗ trợ thắc mắc cài đặt hỏi về phần mềm hỗ trợ kê khai ( HTKK ) 3.2.2 tại đây: https://www.facebook.com/dichvuketoanbaoan/posts/phan-mem-htkk-3.2.2

Tags: phan mem ke khai thue 3.2.2, htkk 3.2.2 tong cuc thue, tai htkk 3.2.2 , htkk 3.2.2 download ,hỗ trợ kê khai thuế 3.2.2, download htkk 3.2.2

 

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
Về việc nâng cấp ứng dụng khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.2 hỗ trợ Người nộp thuế kê khai các tờ khai thủy điện, dầu khí theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC với những nội dung chính như sau:
 
1. Nâng cấp các tờ khai dành cho hoạt động sản xuất Thủy điện theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
         Tờ khai thuế GTGT dành cho các cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, mẫu số 01/TĐ-GTGT
         Bảng kê Số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-1/TĐ-GTGT
         Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 01-2/TĐ-GTGT
         Tờ khai thuế tài nguyên dành cho cơ sở sản xuất thủy điện, mẫu số 03/TĐ-TAIN
         Bảng phân bổ số thuế tài nguyên của cơ sở sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 03-1/TĐ-TAIN
         Bảng phân bổ số thuế TNDN phải nộp của cơ sơ sản xuất thủy điện cho các địa phương, mẫu số 02-1/TĐ-TNDN
2. Nâng cấp các tờ khai đối với Dầu khí theo thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
         Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01A/TNDN-DK
         Tờ khai thuế TNDN tạm tính đối với khí thiên nhiên, mẫu số 01B/TNDN-DK
         Tờ khai thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí, mẫu số 01/TAIN-DK
         Phụ lục chi tiết nghĩa vụ thuế của các nhà thầu dầu khí, mẫu số 01/PL-DK
         Báo cáo dự kiến sản lượng dầu khí khai thác và tỷ lệ tạm nộp thuế, mẫu 01/BCTL-DK
Người nộp thuế có thể thực hiện các chức năng kê khai trực tuyến, nộp tờ khai kết xuất từ ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 đối với các tờ khai, phụ lục nêu trên (Người nộp thuế tải ứng dụng HTKK phiên bản 3.2.2 Tại đây)http://www.mediafire.com/download/biw0x02fbbnifpr/HTKK_v3.2.2.rar.
Hệ thống Khai thuế qua mạng hỗ trợ đính kèm bảng kê Excel đối với các bảng kê mẫu số: 01-1/TĐ-GTGT; 01-2/TĐ-GTGT;
 
Tổng cục Thuế thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện ./.
`