dịch vụ kế toán thuế hà nội

Tổng cục thuế vừa nâng cấp phần mềm HTKK 3.1.7 lên phiên bản 3.2.0 sử dụng bắt đầu cho kỳ kê khai thuế tháng 1 năm 2014.

 

Để download bản cài đặt HTKK 3.2.0 các bạn kế toán vui lòng click theo đường dẫn: HTKK 3.2.0

 

Lưu ý: Gia đình kế toán nhà mình lưu ý, HTKK 3.2.0 ra đời thay HTKK 3.1.7 rồi. Nhưng khi cài HTKK 3.2.0 Hệ thống đòi đường lưu mới, do vậy khi cài xong thì số liệu của HTKK 3.1.7 không nối tiếp vào HTKK 3.2.0 được. Điều này lưu ý với các bạn đang được khấu trừ thuế GTGT. Mã 22 lúc này = 0. Các bạn chú ý khi kê khai cho kỳ tháng 1/2014 thì tự nhập số còn được khấu trừ kỳ trước và mã 22 nhé.

 

Download tài liệu hướng dẫn sử dụng theo đường dẫn: Hướng dẫn sử dụng HTKK 3.2.0

 

 

`