dịch vụ kế toán thuế hà nội

Sau khi tổng cục thuế phát hành phần mềm htkk 3.2.0 thì hiện tại đã có bản nâng cấp lên htkk 3.2.1. Một thắc mắc chắc nhiều người đang đặt ra rằng phần mềm 3.2.1 có diểm gì khác phiên bản trước.

phan men htkk 3.2.1

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phần mền htkk 3.2.1

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO: Phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch htkk 3.2.1 và nâng cấp hệ thống Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai

 

Nhằm đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ phát sinh trong quá trình triển khai phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.2.0 và Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 2.3.0, hỗ trợ tốt hơn cho NNT trong việc kê khai thuế đáp ứng quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế phát hành phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch HTKK 3.2.1 và Khai thuế qua mạng iHTKK 2.3.1, cụ thể như sau:

 

– Cập nhật chức năng tải bảng kê 01-1/GTGT, 01-2/GTGT (đính kèm tờ khai 01/GTGT, 02/GTGT) và bảng kê 04-1/GTGT (đính kèm tờ khai 04/GTGT) từ file excel theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, bỏ cột “Mã hóa đơn”, nhằm hỗ trợ yêu cầu tích hợp với các phần mềm kế toán của doanh nghiệp.

 

– Câp nhật lại chỉ tiêu [9] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu và [29] ngày đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu, cho nhập không thuộc kỳ tính thuế.

 

– Cho nhập âm tại chỉ tiêu 420 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ15 và chỉ tiêu 417 (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối) trên bảng Cân đối kế toán ban hành kèm theo QĐ48.

 

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ sau:

+ Ứng dụng HTKK 3.2.1: http://www.mediafire.com/download/uxv0cdq9bkkflca/HTKK_v3.2.1.rar

Những ai không tải được hoặc hỏi đáp thắc mắc tại đây nhé: https://www.facebook.com/dichvuketoanbaoan/posts/573486416081778

Tag: htkk 3.2.1 tong cuc thue, download htkk 3.2.1 , tai htkk 3.2.1 , htkk 3.2.1 download ,hỗ trợ kê khai thuế 3.2.1, phan mem ke khai thue 3.2.1

`