dịch vụ kế toán thuế hà nội

Phần mềm 3.3.2 phiên bản mới nhất

Tải tại đây: PHẦN MỀM HTKK 3.3.2 mới nhất

Ngày 15/7/2015 Tổng cục thuế đã hoàn thành nâng cấp PHẦN MỀM HTKK 3.3.2 mới nhất, ứng dụng iHTKK 3.1.4, phần mềm QTTNCN 3.2.2 đáp ứng nhu cầu theo Thông tư 192/2014/TT-BTC ngày 12/12/2014

Một số thay đổi nâng cấp đáng chú ý:

1. Nâng cấp danh mục địa bàn hành chính và chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế TNCN dành cho cá nhân (mẫu 09/KK-TNCN) trên ứng dụng HTKK, QTTNCN
2. Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai phí, lệ phí, tờ khai thuế bảo vệ môi trường trên ứng dụng HTKK và iHTKK;
3. Nâng cấp một số nội dung khác trên ứng dụng HTKK

Xem chi tiết tại đây: Chi tiết

`