dịch vụ kế toán thuế hà nội

Luật thuế - Kế toán

 • Cách kê khai bổ sung trong trường hợp sử dụng hóa đơn mua vào bất hợp pháp

  Cách kê khai bổ sung trong trường hợp sử dụng hóa đơn mua vào bất hợp pháp HƯỚNG DẪN CỤ THỂ VỀ KÊ KHAI BỔ SUNG HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG HÓA ĐƠN MUA VÀO BẤT HỢP PHÁP 1/ Kê khai bổ sung thuế GTGT: Bước 1: Khai điều chỉnh giảm […]

  Đọc tiếp
 • Quy định bắt buộc phải đóng BHXH từ 1/1/2015

  Quy định bắt buộc phải đóng BHXH từ 1/1/2015 đối với tất cả các đơn vị không phân biệt số lượng người lao động Theo Công Văn số 4064/BHXH-THU có một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT, BHTN kể từ ngày 1/1/2015 như sau: Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt […]

  Đọc tiếp
 • Một số thay đổi về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP năm 2015

  Một số thay đổi về BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP năm 2015 DN có sử dụng lao động, bất kể hợp đồng lao động thời vụ, xác định hay không xác định thời hạn cũng phải đóng bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 1-1-2015, Luật Việc làm sẽ có hiệu lực, trong đó chính sách bảo hiểm thất […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập TT151

  Mẫu danh sách cá nhân nhận thu nhập TT151 Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập muốn giải thể có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế TNCN. DANH SÁCH CÁ NHÂN NHẬN THU NHẬP (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt […]

  Đọc tiếp
 • Thông báo chuyển đổi kì kê khai thuế từ quý sang tháng TT 156

  Mẫu Thông báo chuyển đổi kì kê khai thuế từ quý sang tháng TT 156 Nội dung chi tiết: THÔNG BÁO Chuyển đổi kỳ khai thuế GTGT từ Quý sang Tháng Kính gửi: ….(Tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp)……………….   Tên người nộp thuế:……………………………………………………………………………… Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………….. Nghề nghiệp/ Lĩnh […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu giấy đề nghị HOÀN THUẾ theo TT156

  Mẫu giấy đề nghị HOÀN THUẾ theo TT156/2013/TT-BTC Nội dung: GIẤY ĐỀ NGHỊ  HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC [01] Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:   Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:  Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)…….. I- Thông tin về […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu tờ khai thuế Môn Bài theo TT156

  Mẫu tờ khai thuế Môn Bài theo TT156/2013 Nội dung chi tiết: TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI   [01] Kỳ tính thuế: năm …….. [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  * [04] Người nộp thuế :…………………………………………………………………………. [05] Mã số thuế: ………………………………………………………………………………… [06] Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………… [07] Quận/huyện: ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ………………………………. […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu cam kết 23 – TNCN theo TT 156

  Mẫu cam kết 23 – TNCN theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của BTC Cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2.000.000đ/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập. Trường […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu thư xác nhận thu nhập ban hành theo TT156

  Mẫu thư xác nhận thu nhập ban hành theo TT156/2013 Nội dung: THƯ XÁC NHẬN THU NHẬP Năm………..   Thay mặt tổ chức, cá nhân trả thu nhập: (Tên tổ chức/cá nhân)……………………….. Tôi xin xác nhận về việc ông/bà: 1. Họ và tên:…………………………………………………………………………………….. 2. Chức vụ (nếu có):…………………………………………………………………………. Được bổ nhiệm tới công tác tại […]

  Đọc tiếp
 • Văn bản đề nghị miễn giảm thuế TNCN TT156

  Văn bản đề nghị miễn giảm thuế TNCN TT156 Sau đây là nội dung: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢM THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN        Kính gửi: ……………………………………………..……………………………………………………………. [01] Họ và tên:…………….…….………………….……………….…………………….. [02] Mã số thuế:           […]

  Đọc tiếp