dịch vụ kế toán thuế hà nội

Luật thuế - Kế toán

 • Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN TT156

  Mẫu đơn đề nghị cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN TT156 Sau đây là nội dung: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG TỪ KHẤU TRỪ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN   Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………………..   1. Tên tổ chức, cá […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu đăng kí người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh TT156

  Mẫu đăng kí người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh TT156 Dưới đây là nội dung mẫu: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC GIẢM TRỪ GIA CẢNH [01] Lần đầu:                              [02] Bổ sung lần thứ:                         [04] Họ và tên cá […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo TT156

  Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN theo TT156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 Sau đây là nội dung mẫu giấy ủy quyền: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                         […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo TT số 156

  Mẫu số 06/GTGT ban hành kèm theo TT số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài Chính Dưới đây là nội dung được ghi tại mẫu 06/GTGT: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG     Kính gửi: […]

  Đọc tiếp
 • Những điều cần biết về Mã Số Thuế THU NHẬP CÁ NHÂN

  Điểm khác biệt giữa cá nhân có MST TNCN và cá nhân không có MST TNCN Thuế TNCN là thuế đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân phát sinh trong kỳ tính thuế. Rất nhiều bạn kế toán không hiểu rõ cá nhân có MST sẽ khác biệt với cá nhân không có […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu biên bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế theo TT156

  Mẫu biên bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh nộp cho cơ quan thuế CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.   BẢN GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH (Bổ sung, điều chỉnh các thông tin đã khai tại Tờ khai thuế …………mẫu số […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu 08 – Bổ sung thông tin tài khoản NNT theo TT156

  Mẫu 08 – Bổ sung thông tin tài khoản NNT theo TT156 TỜ KHAI ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ   Tên đơn vị/cá nhân: Mã số thuế: Địa chỉ trụ sở chính: Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:   Chỉ tiêu  (1) Thông […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đ

  Mẫu bảng kê hàng hóa dịch vụ có giá trị dưới 200.000 đ Dưới đây là mẫu bảng kê hàng hóa, dịch vụ bán lẻ có giá trị dưới 200.000  đ mới nhất ban hành theo TT39/2014/ TT-BTC – quy định về hóa đơn 2014. BẢNG KÊ BÁN LẺ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRỰC TIẾP […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

  Mẫu phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho hàng gửi đại lý mới nhất ban hành theo TT 39/2014/TT-BTC – quy định về hóa đơn mới nhất năm 2014. Tên tổ chức, cá nhân:………………………………………………………………… Địa chỉ:……………………………………………………………    Số: Mã số thuế:…………………………………………………………                          […]

  Đọc tiếp
 • Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

  Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất ban hành theo TT39/2014/TT-BTC – quy định về hóa đơn mới nhất năm 2014. Tên tổ chức, cá nhân: …………………………………………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………. Mã số thuế:…………………………………………………………… PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN […]

  Đọc tiếp