dịch vụ kế toán thuế hà nội

Tự học kế toán online

 • Bài tập kế toán thuế thực tế trong doanh nghiệp có lời giải

  Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu một số bài tập kế toán thực tế trong các doanh nghiệp hiện nay. Bài tập 1 Doanh nghiệp X hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: (ĐVT: 1.000đ) A- Số dư đầu tháng 01/N của một số tài khoản ở một Doanh nghiệp […]

  Đọc tiếp
 • Những tình huống kế toán thuế thực tế thường gặp

  Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu tới các bạn một số bài tập tình huống mà kế toán thuế thường gặp thực tế Tình huống 1: Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% […]

  Đọc tiếp
 • Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải 2

   Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu một số bài tập nguyên lý kế toán thực tế có lời giải. Bài tập 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong tháng 05/2007 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi nhận lại trong các tài liệu sau: Tài liệu […]

  Đọc tiếp
 • Bài tập nguyên lý kế toán có lời giải 1

  Công ty Kế toán Bảo An xin giới thiệu bài tập kế toán thuế thực tế tại một doanh nghiệp kèm theo lời giải chi tiết. Doanh nghiệp có các tài liệu liên quan đến hoạt động trong kỳ được kế toán ghi nhận như sau : Tài liệu 1: Số dư đầu kỳ của […]

  Đọc tiếp
 • Bài tập định khoản tổng hợp thực tế tại doanh nghiệp (Phần 1)

  Công ty Kế toán Bảo An xin chia sẻ bộ bài tập định khoản các nghiệp vụ phát sinh thực tế tại doanh nghiệp tổng hợp, có lời giải chi tiết kèm theo, giúp các học viên có thêm kinh nghiệm định khoản các nghiệp vụ khó trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp […]

  Đọc tiếp
 • Bài tập kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư có lời giải

  Công ty Kế toán Hà Nội xin giới thiệu bài tập Kế toán TSCĐ và bất động sản đầu tư có lời giải Có tài liệu về TSCĐ tại một Công ty trong tháng 6/N ( 1.000 đồng ): 1. Ngày 7, nhận vốn góp liên doanh dài hạn của công ty V bằng một […]

  Đọc tiếp
 • Bài tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ có lời giải

  Công ty Kế toán Hà Nội xin giới thiệu bài tập Kế Toán vật liệu, công cụ dụng cụ có lời giải Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để kế toán hàng tồn kho có tài liệu trong tháng 10/N như sau ( 1000 đ). 1. Thu mua vật liệu […]

  Đọc tiếp
 • Bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

   Công ty Kế toán Hà Nội xin giới thiệu cách xử lý các trường hợp bổ sung điều chỉnh thuế GTGT Trường hợp 1: Người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh chỉ làm giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ (không phát sinh số thuế GTGT phải nộp) thì […]

  Đọc tiếp
 • Phương pháp hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất

  TÀI KHOẢN 631 GIÁ THÀNH SẢN XUẤT               Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du […]

  Đọc tiếp
 • Thực hành kê khai và tính thuê TNCN

  Công ty Kế toán Hà Nội giới thiệu phương pháp tự học thực hành kê khai và tính thuế TNCN Đối tượng chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Cách tính và kê khai thuế TNCN Phần I: Cơ sở pháp lý liên quan theo tờ đính kèm chú ý  luật thuế số 78, thông tư […]

  Đọc tiếp